Simulering af luftmodstand

I dette forløb undersøger elever luftmodstand ved at justere parametre i en simuleringsmodel. Forløbet er udviklet til Fysik B elever på gymnasiet, men kan stilladseres til 8.-10. klasse. Materialer til forløbet kan hentes her.

Simulering af Pendul

Matematisk modellering er en vigtig del af naturvidenskabelig forskning og teknologisk udvikling, og vi er omgivet af teknologi der bygger på matematiske modeller. Når der bygges broer, bruges der avancerede modeller til at beskrive broens statik, og når du spiller…

CT i Sundhed og Velfærd

At kunne forhindre problemer før de opstår indebærer at arbejde på at forebygge dem. Dette indebærer at analysere årsagerne til problemerne i problemtræet i forbindelse med problemanalysen. Vi ønsker, at eleverne kan forudsige, at visse årsager kan føre til uønskede…

Robotter løser problemer

I dette forløb skal elever finde et problem som er egnet til at blive løst ved hjælp af en bestemt teknologi. I dette tilfælde en Mbot. Eleverne skal betragte Mbotten som en bevægelig programmerbar platform, som sætter jer dem i…

Dynamikanalyse i Fysik

En dynamisk analyse er evnen til at analysere, hvordan kræfter påvirker et legeme. Målet er at identificere og beregne de kræfter, der påvirker legemet ved hjælp af Newtons tre love for dynamikken. Derudover inkluderer analysen skitsetegning og kræver, at eleverne…

CT App Dag

Formålet med forløbet er at give eleverne noget teknologiforståelse gennem arbejdet med design af en lo-fi prototype af en app. Download materialer til forløbet her.

Mikrogrønt

Projektets sigte er at give eleven indblik i faget teknologi, og gennem teknologianalyse anskueliggøre over for eleven hvilken tanker og mekanismer der ligger bag et produkts tilblivelse. Samtidigt demonstreres for eleven at der ligger multifaglige kompetencer bag planlægningen og realiseringen…

CT i Matematisk Modellering

Matematisk modellering.

I dette projektforløb skal eleverne arbejde med hvordan man kan benytte et datasæt til at sige noget generelt om en sammenhæng. Dermed oplever eleverne at man kan oversætte empiriske data til matematiske funktioner. Eleverne kommer til at arbejde systematisk med…

Line Tracker

En time med 8.kl. brobygningselever, hvor de ser et eksempel på, hvad projektarbejde på htx kan føre til. Formålet er at vække elevernes interesse for kodning samtidig med, at eleverne har det sjovt. Forløbet afsluttes naturligvis med en konkurrence. Materialer…

Machine Learning og Diabetes

Beslutningstræ

Brugen af AI (kunstig intelligens), og herunder machine learning, er stærkt stigende indenfor mange fagretninger. I dette forløb arbejdes der med udvikling af en machine learning-model til diagnostik af diabetes i fagene bioteknologi og matematik. Igennem forløbet skal eleverne først…