Mikrogrønt

Projektets sigte er at give eleven indblik i faget teknologi, og gennem teknologianalyse anskueliggøre over for eleven hvilken tanker og mekanismer der ligger bag et produkts tilblivelse. Samtidigt demonstreres for eleven at der ligger multifaglige kompetencer bag planlægningen og realiseringen af et produkt. For at løse det problem det er er at fremstille et væksthus, i dette tilfælde lys og styringsdelen, inddrages STEM fagene fysik, biologi og i mindre grad matematik. Herved får eleven ligeledes et indblik i STEM fagenes muligheder for at bidrage til konkret problemløsning.

Materialer til forløbet kan hentes her.