Kategori Teknologi

CT i Sundhed og Velfærd

At kunne forhindre problemer før de opstår indebærer at arbejde på at forebygge dem. Dette indebærer at analysere årsagerne til problemerne i problemtræet i forbindelse med problemanalysen. Vi ønsker, at eleverne kan forudsige, at visse årsager kan føre til uønskede…

CT App Dag

Formålet med forløbet er at give eleverne noget teknologiforståelse gennem arbejdet med design af en lo-fi prototype af en app. Download materialer til forløbet her.

Mikrogrønt

Projektets sigte er at give eleven indblik i faget teknologi, og gennem teknologianalyse anskueliggøre over for eleven hvilken tanker og mekanismer der ligger bag et produkts tilblivelse. Samtidigt demonstreres for eleven at der ligger multifaglige kompetencer bag planlægningen og realiseringen…

Line Tracker

En time med 8.kl. brobygningselever, hvor de ser et eksempel på, hvad projektarbejde på htx kan føre til. Formålet er at vække elevernes interesse for kodning samtidig med, at eleverne har det sjovt. Forløbet afsluttes naturligvis med en konkurrence. Materialer…

Machine Learning og Diabetes

Beslutningstræ

Brugen af AI (kunstig intelligens), og herunder machine learning, er stærkt stigende indenfor mange fagretninger. I dette forløb arbejdes der med udvikling af en machine learning-model til diagnostik af diabetes i fagene bioteknologi og matematik. Igennem forløbet skal eleverne først…