Model af elektriske felter

Forløbet er tiltænkt elever i 3 g. som skal introduceres for ekeltriske felter. Tanken er at de allerede er blevet introduceret for Coloumbs lov, måske endda gennem empirisk undersøgelse af loven og at de gennem denne model skal få en…

At Arbejde Iterativt

Når eleverne skal konstruere et IT-system, er der en masse forarbejde, som skal på plads, før eleverne giver sig til at programmere. Dette forarbejde bliver ofte sprunget over, da eleverne direkte går i gang med programmeringsdelen. Resultater bliver ofte et…

Folkedrabet i Rwanda 1994

I dette historieforløb arbejdes med læreplanens krav om obligatorisk undervisning i Holocaust og andre folkedrab. Gennem arbejdet med at producere deres eget simple computerspil motiveres eleverne til at arbejde med de historiske kilder på andre måder, end de er vant…

Løsning af andengradsligninger

CT Andengradsligning

Denne øvelse introducerer eleverne til flowcharts. Underviseren præsenterer eksempler på flowcharts samt reglerne for disse. Herefter skal eleverne sammensætte givne flowchart byggeblokke på en måde så den algoritmiske løsning af andengradsligninger fremkommer. Eleverne kan benytte kopierede ark med de givne…

Lineære funktioner

Formålet med denne aktivitet er at give en dybere forståelse af lineære funktioner som ”noget” der skaber en sammenhæng mellem frit valgte x værdier og tilhørerende, afhængige, y værdier. Og at dens graf i virkeligheden er en (stor) mængde af…