Kategori Fysik

Simulering af luftmodstand

I dette forløb undersøger elever luftmodstand ved at justere parametre i en simuleringsmodel. Forløbet er udviklet til Fysik B elever på gymnasiet, men kan stilladseres til 8.-10. klasse. Materialer til forløbet kan hentes her.

Simulering af Pendul

Matematisk modellering er en vigtig del af naturvidenskabelig forskning og teknologisk udvikling, og vi er omgivet af teknologi der bygger på matematiske modeller. Når der bygges broer, bruges der avancerede modeller til at beskrive broens statik, og når du spiller…

Dynamikanalyse i Fysik

En dynamisk analyse er evnen til at analysere, hvordan kræfter påvirker et legeme. Målet er at identificere og beregne de kræfter, der påvirker legemet ved hjælp af Newtons tre love for dynamikken. Derudover inkluderer analysen skitsetegning og kræver, at eleverne…

Mikrogrønt

Projektets sigte er at give eleven indblik i faget teknologi, og gennem teknologianalyse anskueliggøre over for eleven hvilken tanker og mekanismer der ligger bag et produkts tilblivelse. Samtidigt demonstreres for eleven at der ligger multifaglige kompetencer bag planlægningen og realiseringen…

Line Tracker

En time med 8.kl. brobygningselever, hvor de ser et eksempel på, hvad projektarbejde på htx kan føre til. Formålet er at vække elevernes interesse for kodning samtidig med, at eleverne har det sjovt. Forløbet afsluttes naturligvis med en konkurrence. Materialer…

Model af elektriske felter

Forløbet er tiltænkt elever i 3 g. som skal introduceres for ekeltriske felter. Tanken er at de allerede er blevet introduceret for Coloumbs lov, måske endda gennem empirisk undersøgelse af loven og at de gennem denne model skal få en…