CT i Matematisk Modellering

I dette projektforløb skal eleverne arbejde med hvordan man kan benytte et datasæt til at sige noget generelt om en sammenhæng. Dermed oplever eleverne at man kan oversætte empiriske data til matematiske funktioner. Eleverne kommer til at arbejde systematisk med regressionsanalyse af forskellige funktionstyper og reflekterer over hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i anvendelse af regressionsanalyse. Forløbet er tiltænkt elever i matematik 2. g.

Materialer til forløbet kan findes her.