Kategori Biotek

Mikrogrønt

Projektets sigte er at give eleven indblik i faget teknologi, og gennem teknologianalyse anskueliggøre over for eleven hvilken tanker og mekanismer der ligger bag et produkts tilblivelse. Samtidigt demonstreres for eleven at der ligger multifaglige kompetencer bag planlægningen og realiseringen…

Machine Learning og Diabetes

Beslutningstræ

Brugen af AI (kunstig intelligens), og herunder machine learning, er stærkt stigende indenfor mange fagretninger. I dette forløb arbejdes der med udvikling af en machine learning-model til diagnostik af diabetes i fagene bioteknologi og matematik. Igennem forløbet skal eleverne først…