Machine Learning og Diabetes

Brugen af AI (kunstig intelligens), og herunder machine learning, er stærkt stigende indenfor mange fagretninger. I dette forløb arbejdes der med udvikling af en machine learning-model til diagnostik af diabetes i fagene bioteknologi og matematik. Igennem forløbet skal eleverne først gennemføre en tutorial om machine learning, for derefter at udvikle deres egen model ud fra et datasæt om diabetes og til sidst at evaluere modellens egnethed ud fra biologisk viden om diabetes.

Materialer til forløbet kan downloades her.