Målgruppe 1. semester

Line Tracker

En time med 8.kl. brobygningselever, hvor de ser et eksempel på, hvad projektarbejde på htx kan føre til. Formålet er at vække elevernes interesse for kodning samtidig med, at eleverne har det sjovt. Forløbet afsluttes naturligvis med en konkurrence. Materialer…

Machine Learning og Diabetes

Beslutningstræ

Brugen af AI (kunstig intelligens), og herunder machine learning, er stærkt stigende indenfor mange fagretninger. I dette forløb arbejdes der med udvikling af en machine learning-model til diagnostik af diabetes i fagene bioteknologi og matematik. Igennem forløbet skal eleverne først…

Lineære funktioner

Formålet med denne aktivitet er at give en dybere forståelse af lineære funktioner som ”noget” der skaber en sammenhæng mellem frit valgte x værdier og tilhørerende, afhængige, y værdier. Og at dens graf i virkeligheden er en (stor) mængde af…