Lineære funktioner

Formålet med denne aktivitet er at give en dybere forståelse af lineære funktioner som ”noget” der skaber en sammenhæng mellem frit valgte x værdier og tilhørerende, afhængige, y værdier. Og at dens graf i virkeligheden er en (stor) mængde af punkter tegnet af graftegner.

Målet er også at give dybere forståelse af hvad en graftegner gør.

Og at arbejde med definitionsmængder og værdimængder.

Hent materialer her.