Målgruppe Ikke valgt

Simulering af luftmodstand

I dette forløb undersøger elever luftmodstand ved at justere parametre i en simuleringsmodel. Forløbet er udviklet til Fysik B elever på gymnasiet, men kan stilladseres til 8.-10. klasse. Materialer til forløbet kan hentes her.

Simulering af Pendul

Matematisk modellering er en vigtig del af naturvidenskabelig forskning og teknologisk udvikling, og vi er omgivet af teknologi der bygger på matematiske modeller. Når der bygges broer, bruges der avancerede modeller til at beskrive broens statik, og når du spiller…

CT i Sundhed og Velfærd

At kunne forhindre problemer før de opstår indebærer at arbejde på at forebygge dem. Dette indebærer at analysere årsagerne til problemerne i problemtræet i forbindelse med problemanalysen. Vi ønsker, at eleverne kan forudsige, at visse årsager kan føre til uønskede…

Dynamikanalyse i Fysik

En dynamisk analyse er evnen til at analysere, hvordan kræfter påvirker et legeme. Målet er at identificere og beregne de kræfter, der påvirker legemet ved hjælp af Newtons tre love for dynamikken. Derudover inkluderer analysen skitsetegning og kræver, at eleverne…

CT App Dag

Formålet med forløbet er at give eleverne noget teknologiforståelse gennem arbejdet med design af en lo-fi prototype af en app. Download materialer til forløbet her.

Model af elektriske felter

Forløbet er tiltænkt elever i 3 g. som skal introduceres for ekeltriske felter. Tanken er at de allerede er blevet introduceret for Coloumbs lov, måske endda gennem empirisk undersøgelse af loven og at de gennem denne model skal få en…

At Arbejde Iterativt

Når eleverne skal konstruere et IT-system, er der en masse forarbejde, som skal på plads, før eleverne giver sig til at programmere. Dette forarbejde bliver ofte sprunget over, da eleverne direkte går i gang med programmeringsdelen. Resultater bliver ofte et…

Folkedrabet i Rwanda 1994

I dette historieforløb arbejdes med læreplanens krav om obligatorisk undervisning i Holocaust og andre folkedrab. Gennem arbejdet med at producere deres eget simple computerspil motiveres eleverne til at arbejde med de historiske kilder på andre måder, end de er vant…

Løsning af andengradsligninger

CT Andengradsligning

Denne øvelse introducerer eleverne til flowcharts. Underviseren præsenterer eksempler på flowcharts samt reglerne for disse. Herefter skal eleverne sammensætte givne flowchart byggeblokke på en måde så den algoritmiske løsning af andengradsligninger fremkommer. Eleverne kan benytte kopierede ark med de givne…