Tag Mængder

Lineære funktioner

Formålet med denne aktivitet er at give en dybere forståelse af lineære funktioner som ”noget” der skaber en sammenhæng mellem frit valgte x værdier og tilhørerende, afhængige, y værdier. Og at dens graf i virkeligheden er en (stor) mængde af…