Tag Andengradsligning

Løsning af andengradsligninger

CT Andengradsligning

Denne øvelse introducerer eleverne til flowcharts. Underviseren præsenterer eksempler på flowcharts samt reglerne for disse. Herefter skal eleverne sammensætte givne flowchart byggeblokke på en måde så den algoritmiske løsning af andengradsligninger fremkommer. Eleverne kan benytte kopierede ark med de givne…